Ontwerp

Je hebt een idee in jouw hoofd over nieuwbouw of verbouw. Maar hoe krijg je de plannen helder en correct op papier voor jezelf en voor de gemeente? In deze fase kun je met behulp van een architect of een bouwbedrijf (die hebben vaak een architect in huis) een voorlopig ontwerp maken. Dit kun je het beste doen aan de hand van het programma van eisen van jezelf, dit alles natuurlijk binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan van de gemeente. Vaak worden er meerdere ‘schetsen’ gemaakt.

Definitief ontwerp + eerste fase aanvraag bouwvergunning

Op basis van de gekozen ontwerptekening wordt - al dan niet met aanpassingen - het definitief ontwerp gemaakt. De architect dient het ontwerp voor je in bij de gemeente voor toetsing aan het bestemmingsplan en het welstandsadvies.

Tweede fase aanvraag bouwvergunning

In deze fase maakt de architect/bouwonderneming het ontwerp technisch klaar, conform de eisen in het Bouwbesluit: zoals berekeningen met betrekking tot bijvoorbeeld daglichttoetreding,  de energieprestatienorm , of ventilatie. Ook de bouwaanvraag verzorgt de architect/bouwonderneming.
Bestek

Het bestek is de technische omschrijving van het ontwerp inclusief de materialen, prestatie-eisen, garanties en allerlei technische tekeningen van de bouwaanvraag. Waar nodig wordt het bestek voorzien van extra detailtekeningen. Het bestek is juridisch bindend en daarom van groot belang voor het welslagen van het project.

Aanbesteding

Indien je het nog niet heeft gedaan: nu is het tijd om voor een aannemer te kiezen. Wie biedt kwaliteit tegen een redelijke prijs? Vraag verschillende offertes aan bij gerenommeerde bedrijven, let daarbij wel op materiaalkeuze en bijvoorbeeld bouwtijd.

Uitvoering + directievoering

In de uitvoeringsfase wordt gewerkt met werktekeningen en plattegronden die voor de aannemer van belang zijn. Ook de laatste details worden doorgesproken. Je kunt zelf de directievoering uitvoeren of uitbesteden: houd je budget goed in de gaten. 

Bouwtoezicht

Tijdens de bouw mag er niets vergeten worden. Liggen alle kabelgoten op hun plek? Staan de muren op de afgesproken plaatsen? Onafhankelijk bouwtoezicht voorkomt problemen na de bouw.

Terug naar De Bouw
meubelpootjes-online-kopen